Skúsenosti

Meníme pohľad na stavby domov po celé roky.

Zrealizované stavby

obytných domov

Počet zrealizovaných priestorov

Veľkosť zrealizovanej plochy

Líder

v modulárnych stavbách na vode

Počet zrealizovaných jednogeneračných stavieb

v Poľsku, Európe a Afrike

Počet zrealizovanej hrubej prenajímatelnej plochy na vode

za posledné 2 roky

Výskum a vývoj

w stále vymýšľame nové metódy realizácií stavieb

Počet inovatívnych projektov

Celková hodnota projektov, ktoré sme zrealizovali počas

otestováne a následne implementované

Nové technológie

Polish flag National Center of Research and Development logo European Funds logo European Union flag

POIR.01.01.01-00-0087/18
Cieľom projektu bolo vyvinúť inovatívne modulárne hotelové plavidlo. Prevzatými predpokladmi je vývoj 3 prototypov plávajúcich hotelov v závislosti od podmienok rieky. Projekt je reakciou na rastúci dopyt po atraktívnych a nevšedných hotelových priestoroch v centrách miest. Projekt bol realizovaný 24 mesiacov od 09.2018 do 08.2020 a zahŕňal 4 etapy. Priemyselný výskum (1. a 2. etapa) sa týkal vývoja dizajnu a konštrukcie prototypových plavidiel spolu s vývojom systému základných funkcionalít pre inteligentné riadenie budov. Počítalo sa aj s výstavbou nízkoenergetickej budovy tak, aby energetická náročnosť bola minimálna. Výzvou bolo vyvinúť modulárnu štruktúru, ktorá by umožňovala nízky ponor objektu a možnosť viacnásobnej montáže a demontáže. Vďaka vyššie uvedeným funkcionalitám bude možné rozšíriť spektrum možných umiestnení hotelových jednotiek prakticky na každom povodí a otvoriť tak hotelový trh bezprecedentným riešeniam. 3. a 4. etapa sa týkala overenia vyvinutej technológie výstavby pri skúškach v reálnych podmienkach. Tieto etapy umožnili vylepšenie prototypov a konečné potvrdenie získania prijatých konštrukčných predpokladov. Výsledky výskumu sú podkladom pre využitie výsledkov vo vlastnom podnikaní spoločnosti WOTEL. Novovyvinuté konštrukcie, ktoré sú inováciou minimálne v národnom meradle, boli zaradené do ponuky žiadateľa a budú sa vyrábať v Poľsku. Vďaka realizácii projektu sa žiadateľ stal prekurzorom na trhu plavidiel v nízkoenergetickom modeli. Cieľovou skupinou projektu sú investori, ktorí majú záujem investovať do hotelových služieb v atraktívnych lokalitách v centrách miest a individuálni zákazníci, ktorí po dokončení projektu využijú spoločnosťou vyrábané a prevádzkované hlasy. Výška oprávnených nákladov: 16 046 068,73 Výška spolufinancovania: 12 655 124,44 Operačný program Inteligentný rozvoj 2014-2020 Prioritná os Podpora vykonávania výskumných a vývojových prác podnikmi Meranie projektov výskumu a vývoja podnikov Podopatrenie Priemyselné výskumné a vývojové práce vykonávané podnikmi.

POIR.01.01-00-0356/20
Projekt spočíva vo vývoji inovatívnej modulárnej budovy s jej základom. Modernizovaná technológia výroby nového produktu je založená na výrobe jednotlivých, kompletne hotových modulov v závode. Najdôležitejším aspektom modulárnosti je mobilita, ktorá umožňuje prepravu a výstavbu budov kdekoľvek na svete a v prípade potreby aj neinvazívne búranie a premiestňovanie. Etapa 1 a 2 sa týka priemyselného výskumu - vývoj modulárnej štruktúry a základu. 3. etapou je testovanie skonštruovaných prototypov v reálnych podmienkach. Novovybudované konštrukcie tvoria inovácie v celosvetovom meradle a budú zaradené do produktovej ponuky Žiadateľa. Vďaka realizácii projektu sa Žiadateľ stane predchodcom na trhu mobilných a rýchlo montovateľných stavieb so širokou škálou funkcionalít. Cieľovou skupinou sú: orgány krajín v kríze, investori so záujmom o výstavbu hotela, samosprávy, mestské úrady. Výška oprávnených nákladov: 15 729 758,75 Výška spolufinancovania: 12 342 907,00 Operačný program Inteligentný rozvoj 2014-2020 Prioritná os Podpora vykonávania výskumných a vývojových prác podnikmi Meranie projektov výskumu a vývoja podnikov Podopatrenie Priemyselné výskumné a vývojové práce vykonávané podnikmi Meranie projektov výskumu a vývoja podnikov.

Projekt Patentového úradu Poľskej republiky
Spoločnosť Wotel Sp. z o.o. Sp. k. sa podieľal na projekte Patentového úradu Poľskej republiky, spolufinancovanom z európskych fondov s názvom „Duševné vlastníctvo vo vašej spoločnosti“. Cieľom projektu je formovanie praktických zručností podnikateľov pri využívaní ochrany duševného vlastníctva vrátane priemyselného vlastníctva a možnosti ťaženia z tejto ochrany. Výsledkom projektu je získanie praktických poznatkov o tom, ako chrániť duševné vlastníctvo firmy a ako využiť ochranu duševného vlastníctva za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti firmy. Hrubé náklady na službu krytú grantom: 2 644,50 PLN. Celková výška grantu prijatého z EÚ: 1 935,00 PLN.

Team

Skúsení špecialisti

Marcin Kukułka Marcin Kukułka
Marcin Kukułka
CEO

Marcin vždy spájal svoje profesionálne skúsenosti s vodou. Postupom času spojil túto vášeň so stavebným priemyslom a inicioval vznik spoločnosti Wotel – európskeho priekopníka v inovatívnej výrobe súčasných modulárnych stavieb na vode. Stal sa skúseným manažérom v oblasti Silesia v spoločnosti M3 System, ktorá sa špecializuje na inovatívne projekty a výstavbu hotových bytových a komerčných budov. V QModular dohliada na oddelenia grantov, marketingu, predaja, práva, účtovníctva a administratívy.

Marcin Pacura Marcin Pacura
Marcin Pacura
CEO

Marcin je zanietený pre manažment a moderné stavebné technológie. Ako spolumajiteľ značiek M3 System, Wotel a QMODULAR zúročuje skúsenosti z kariéry v stavebnom priemysle so zameraním na riadenie výroby. Je priekopníkom na poľskom trhu v oblasti navrhovania a aplikácie moderných stavebných technológií so systémom M3. Marcinova profesionálna prax zahŕňa aj skúsenosti výskumníka a obchodníka. Navrhol a zrealizoval stovky rodinných domov v Poľsku, Írsku a Portugalsku. Je tiež spoluautorom a spolukonštruktérom Múzea Koruny Zeme v Zawoji spolu s prvým domom na vode v Poľsku – vo Varšave.

Andrzej Kukułka Andrzej Kukułka
Andrzej Kukułka
Riaditeľ predaja a marketingu

Absolvent Ekonomickej univerzity v Krakove, magister ekonómie v odbore Marketing a trhová komunikácia. Má dlhoročné skúsenosti s vytváraním medzinárodných predajných a distribučných sietí, ako aj marketingových stratégií, ktoré získal napr. vo Veľkej Británii s výrobcom alternatívnych palív a biomasy. Pláva, plachtí a aktívne sa zúčastňuje regát na vlastnom katamaráne. V zime trávi každý voľný čas na lyžiarskych svahoch.

Paweł Kukułka Paweł Kukułka
Paweł Kukułka
Vedúci oddelenia realizácie investícií

Paweł má dlhoročné skúsenosti ako výrobný riaditeľ a stavebný inžinier. Zodpovedá za kontrolu správneho a včasného vývoja projektov, koordináciu práce tímu, prípravu správ a správu zariadení, materiálov a dohliada na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na vode postavil kancelárie, supermarkety, výrobné haly, reštaurácie, domy a hotely. Paweł získal magisterský titul v odbore pozemné a vodné inžinierstvo na Krakovskej technickej univerzite. V témach ako sú modulárne konštrukcie, výoj nových technológií, astrofyzika a astronómia, je ako doma.

Marek Piórkowski Marek Piórkowski
Marek Piórkowski
Riaditeľ pre rozvoj

Svoju profesionálnu kariéru začal pred viac ako 20 rokmi ako manažér predaja B2B a B2C, pričom je vášnivým milovníkom motoristického športu, najmä Formuly 1. Zastával pozície ako Key Account Manager, Area Sales Manager, Strategic Business Manager a Sales Director. Má bohaté skúsenosti s uvádzaním nových značiek na poľský trh. Obchodný školiteľ, poskytuje odborné poradenstvo spoločnostiam a inštitúciám v oblasti riadenia a rozvoja a grantov EÚ spolu s koordináciou projektov.

Piotr Kęsek Piotr Kęsek
Piotr Kęsek
Riaditeľ oddelenia inžinierstva a dizajnu

Piotr je absolventom Technickej univerzity v Krakove, 1. a 2. stupňa štúdia na Fakulte architektúry a urbanizmu. Má desaťročné skúsenosti s projektovaním rezidenčných a komerčných budov, vrátane rezidenčných komplexov do 12 000 m2 úžitkovej plochy, rodinných domov, skladov a hotelových zariadení v známych poľských letoviskách. V rámci svojho pôsobenia v QMODULAR je autorom vývoja modulárnej stavebnej technológie a jej prispôsobenia dizajnu plávajúceho hotela. Má za sebou projekty ako plávajúca reštaurácia a plávajúci hotel s plochou strechou.

Szymon Tatara Szymon Tatara
Szymon Tatara
Riaditeľ Výroby

Szymon má dlhoročné skúsenosti s prípravou, vedením a dohľadom nad stavebným procesom ako stavebný inžinier, stavbyvedúci a inšpektor investorského dozoru. Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti stavebníctva, korunované inžinierskym diplomom, ktorý získal na Krakovskej technickej univerzite. Má za sebou realizáciu viacerých obytných budov, priemyselných stavieb, lekárskej kliniky a autoumyvárne. Vo voľnom čase sa venuje reštaurovaniu starých školských áut.

Maria Gach Maria Gach
Maria Gach
Riaditeľ oddelenia logistiky a obchodu

Mária vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Krakove ako Produktový manažér. Momentálne študuje logistiku na Ekonomickej univerzite v Krakove, špecializácia: Manažér logistiky. Mária má znalosti a niekoľkoročné skúsenosti s riadením logistických procesov v spoločnosti aj v automobilovom priemysle (nákup, doprava, skladovanie, plánovanie, zákaznícky servis, predaj). Svoje skúsenosti na oddelení logistiky začala prácou ako špecialista na nákup, potom ako plánovač výroby a potom ako manažérka a riaditeľka oddelenia logistiky.

Potiahni
Hore