Kontakt

Pozostańmy w kontakcie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu) przez spółkę Wotel Sp. z o.o. Sp.K. adres Stoczniowców 1, Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000667834 (dalej jako „Spółka”) w celu:
Wyślij
Button interaction icon
Scrolluj
Do góry